Trang chủTin nổi bật THÁNH LỄ LÀM PHÉP MẶT BẰNG XÂY DỰNG TRUNG TÂM HÀNH...

[TRỰC TIẾP] THÁNH LỄ LÀM PHÉP MẶT BẰNG XÂY DỰNG TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG SỞ KIỆN

Thánh lễ làm phép mặt bằng xây dựng trung tâm hành hương Sở Kiện vào lúc 10h00, thứ Năm, ngày 05/4/2024, tại Trung tâm hành Hương Sở Kiện, Giáo xứ Sở Kiện, Giáo hạt Phủ Lý, do đức TGM Giu-se Vũ Văn Thiên chủ sự.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments