Trang chủTư Liệu

Đức Giám Mục Charles Hubert Jeantet Khiêm, M.E.P (an nghỉ tại Cung Thánh Nhà thờ Sở Kiện)

Đức Giám Mục Charles-Hubert Jeantet Khiêm, M.E.P † (04/11/1792 – 24/07/1866) Sinh năm:...

Đức Giám Mục Pierre-Jean-Marie Gendreau Đông, M.E.P (an nghỉ tại Cung Thánh Nhà thờ Sở Kiện)

Đức Giám Mục Pierre-Jean-Marie Gendreau Đông, M.E.P † (26/11/1850 – 07/02/1935) Sinh năm:...

GIỚI THIỆU CHI TIẾT 14 BỨC HOẠ THỜI TỬ ĐẠO

GIỚI THIỆU CHI TIẾT 14 BỨC HOẠ THỜI TỬ ĐẠO Tác giả:...