Trang chủCác Thánh

Ngày 1/5: Thánh Gioan Louis Bonnard Hương – Linh Mục (1824-1852)

Cậu Gio-an Lu-i Bô-na sinh năm 1824 ở tỉnh Ly-ông (Lyon)...

Phêrô Trương Văn Thi (1763 – 1839)

Phêrô Trương Văn Thi, Sinh năm 1763 tại Kẻ Sở, Hà Nội,...

Phê-rô Trương Văn Đường – Thầy Giảng (1808-1838)

Thày Phê-rô Trương Văn Đường là cháu gọi Cha Phê-rô Trương...

Thánh Valentinô Berrio Ochoa Vinh – Giám Mục (1827-1861)

Ðức Cha Vinh (Berrio Ochoa), Sinh năm 1827 tại Elorrio (Vizcaya),...

Vincentê Phạm Hiếu Liêm (1732-1773)

Thánh Vinhsơn PHẠM HIẾU LIÊM (HÒA BÌNH) Linh mục (1732 - 1773) Ngày TỬ ĐẠO:...

Vincentê Tương (1814 – 1862)

Thánh Vinhsơn NGUYỄN MẠNH TƯƠNG Chánh tổng (1814 - 1862) Ngày tử đạo: 16...

Vincentê Nguyễn Thế Ðiểm (1761-1838)

Thánh VINHSƠN NGUYỄN THẾ ĐIỂM Linh mục (1761 - 1838) Ngày tử đạo: 24...

Vinh-sơn Dương – Giáo hữu (1821-1862)

Thánh VINHSƠN PHẠM VĂN DƯƠNG Thu thuế (1821 - 1862) Ngày tử đạo: 06...

Thánh Vinh-sơn Đỗ Yến – Linh mục (1764-1838)

Cha Vi-xen-tê Đỗ Yến sinh năm 1764 dưới thời nhà Lê,...