Giao ước mới – Chúa nhật V mùa Chay – Năm B

GIAO ƯỚC MỚI CHÚA NHẬT V MÙA CHAY – NĂM B Theo nghĩa...

Bài giảng tĩnh tâm Giáo triều Roma Mùa Chay 2024: Bài 3 – Ta là Mục tử Nhân lành

WHĐ (12.03.2024) – Tiếp tục loạt bài Suy niệm tĩnh tâm Mùa Chay năm nay, sáng...

Thập giá như mạc khải đời sống nội tâm của Thiên Chúa

Trong trình thuật về cái chết của Đức Giê-su có viết...