Lịch Tuần Thánh 2024

LỊCH TUẦN THÁNH 2024
Lưu ý: Quý cha sẽ ngồi tòa giải tội vào lúc 18h30 tối thứ 2,3,4 Tuần Thánh.
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments