Trang chủTin TứcTin Giáo PhậnTHÔNG BÁO: THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ 2024

THÔNG BÁO: THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ 2024

Trong niềm hân hoan cảm tạ Thiên Chúa, Tòa Tổng Giám mục Hà Nội trân trọng thông báo:
Đức Tổng Giám mục Giu-se Vũ Văn Thiên sẽ truyền chức Phó tế cho 20 chủng sinh của Tổng Giáo phận Hà Nội trong Thánh lễ Đại triều.
– Thời gian: 9h30, sáng thứ Ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024
– Địa điểm: Nhà thờ Chính Tòa Thánh Giu-se Hà Nội
Có thể là hình ảnh về 14 người và văn bản cho biết 'DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN PHÓ TẾ TÔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI NĂM 2024 Phé-ró Trần Bièn 06/06/1991 Giu-se Và Chính 06/0671 989 An-tón N Đồng 24/09/1987 Giu-se Phạm Huy 10/10/1989 Giu-se Trần Hưng 22/06/1993 Giu-se Lê Khanh 18/02/ 1985 Giu-se Khanh An-ton ρ Lộc 05/02/1990 Giu-se Nguyễn Ngà 02/11/1989 Giu-se Trần Vän! Nhuận 05/05/1985 Gio-an Phạm Phúc (8/] 12/1991 Hoàng Van Quốc 07/10/1990 Gio-an Bao-ti-xi-ta Sang 03/04/1988 Trăn 13/09/ 1987 Giu-se Bùi Tân 16/10/1986 Giu-se Lương Thanh 08/08/ 1991 Pham Thoại 15/04/ 1992 Trần Thủy 13/11/1992 Giu-se Trần Tuản 29/05/1 Απ-όη ĐặngDinh Vượng Đặng 12/01/1989 1989 f2/01,'
———–
Xem chi tiết bài viết tại link bên dưới phần bình luận
Nguồn: TGP Hà Nội
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments